2: FEEDBACK

Normalt plejer jeg at bruge store mængder tid på de små detaljer, men for at speede processen op, er det vigtigt for mig, hurtigst at få ting fra ide til udkast og derfra få feedback.