ELREGNING

ALT OM ELREGNINGEN

Dit elselskab opkræver dig for alt, som har at gøre med dit elforbrug. Udover selve den strøm, som du bruger, så afregnes du også for transport af strømmen til din bolig samt en række faste afgifter og tariffer.

Din elregning har en del poster
Der findes en del poster på din elregning. Størstedelen er afgifter, tariffer og moms, hvor resten går til dit net og elselskab.
  • Elselskab: Den del, der går til dit elselskab udgør ca. 17 procent og dækker over dit egentlige elforbrug. Du betaler for selve strømmen, som du bruger, enten med en fast eller en variabel kWh-pris. Desuden har de fleste elselskaber et månedligt abonnement, der er en fast pris, som du betaler for at være kunde, uafhængig af dit elforbrugs størrelse. Der findes flere elselskaber, som tilbyder produkter uden abonnement, eller med et meget billigt et, men til gengæld har et tillæg på X øre pr. kWh, som du bruger.
  • Netselskab: Den del, der går til dit netselskab udgør ca. 18 procent. Den dækker over et månedligt netabonnement, der er en fast pris, som du betaler for at bruge elnettet, uafhængig af dit elforbrugs størrelse, samt en fast pris pr. kWh for at få strømmen, som du bruger, transporteret til din bolig. Netselskabet ejer kabler og master i området, hvor du bor. De anvender din betaling til at drive, vedligeholde og udvikle elnettet.
  • Afgifter, tariffer og moms: Denne del udgør ca. 65 procent og dækker diverse faste udgifter, som alle forbrugere i Danmark opkræves. Elafgiften er den største afgift på elregningen. Den opkræves på vegne af staten, så vi kan skrue ned for vores brug af fossile brændstoffer og dermed vores samlede CO2-udslip. Udover dette opkræves du for en række tariffer på vegne af Energinet, som overordnet set har til opgave at sikre, at alle forbrugere har strøm i deres hjem. Der betales desuden moms for alle ovenstående udgifter.

Som elkunde modtager du én samlet elregning fra dit elselskab. Dit elselskab afregner nemlig på vegne af netselskabet, Energinet og staten. Tidligere modtog du en regning for strømmen fra elselskabet og en regning for transporten fra netselskabet, men denne løsning gik man væk fra i 2016 med elmarkedsreformen, som, udover at skulle fremme konkurrence på markedet og øge forbrugerbeskyttelse, havde til formål at gøre tingene mindre indviklede for forbrugeren.

2 elregninger blev til 1
Tidligere fik du elregningen fra dit elselskab, og en særskilt fra dit netselskab.

Hovedparten af din elregning består altså af afgifter og tariffer, som vil være ens, uanset hvor du er elkunde henne. Disse dele ligger nemlig udenfor konkurrence. Det er kun din pris på strømmen, det eventuelle elabonnement og det eventuelle tillæg pr. kWh, som er til forhandling.

Det er disse dele af elregningen, som giver elselskaberne mulighed for at skabe indtjening og gør, at prisen på de forskellige elaftaler på markedet varierer. Der findes ingen aftale, som er optimal for enhver, men det er her, at du skal starte, hvis du gerne vil spare lidt på elregningen.

POSTER PÅ DIN ELREGNING

Hvis du gerne vil forstå, hvad de forskellige poster på din elregning dækker over, så kan du finde en forklaring på dem her. Der kan være lidt forskel på, hvad dit elselskab kalder posterne, men uanset hvor du er elkunde, så opkræves du altid for strøm, transport og en række faste afgifter og tariffer.

Rent forbrug: Den pris som du betaler for selve strømmen. Prisen er pr. kWh. Den kan enten være fast eller variabel. Den fastsættes af dit elselskab, som du køber strømmen fra.

Abonnement: Den pris som du betaler for at være kunde hos elselskabet. Prisen ligger fast hver måned og er uafhængig af dit elforbrug. Den fastsættes af dit elselskab og kan være meget forskellig fra aftale til aftale.

Nettarif: Den pris som du betaler for at få strømmen, som du bruger, transporteret frem til din bolig. Prisen er pr. kWh. Den fastsættes af dit netselskab, som ejer alle kabler og master i området, hvor du bor. Din betaling dækker de omkostninger, som dit netselskab har med at drive, vedligeholde og udvikle elnettet, som strømmen ledes igennem.

Netabonnement: Den pris som du betaler for at være kunde hos dit netselskab. Prisen ligger fast hver måned og er uafhængig af dit elforbrug. Den fastsættes af dit netselskab og er ikke til forhandling. Du opkræves netabonnement for at kunne bruge elnettet. Din betaling dækker de omkostninger, som dit netselskab har i forbindelse med aflæsning af dit elforbrug.

Elafgift: Dette er en lovpligtig afgift, der går til staten. Prisen er pr. kWh. Den fastsættes hvert år. Alle betaler den samme takst. Formålet med at opkræve elafgift er, at vi både nationalt og globalt skal skrue ned for vores brug af fossile brændstoffer og derigennem vores samlede CO2-udslip.

Reduceret elafgift: Hvis du har elvarme, så bør du være berettiget til en nedsat pris på elafgiften. Med elvarme derhjemme bliver du opkrævet en reduceret takst på den del af dit årlige forbrug, som overstiger 4000 kWh.

Negativ reduceret elafgift: Når du har elvarme og er berettiget til den nedsatte pris på elafgiften, så bliver du faktisk afregnet for både elafgift og reduceret elafgift på de første 4000 kWh af dit årsforbrug. Det er naturligvis ikke meningen, så man har oprettet endnu en takst, som laver en modregning og dermed sørger for, at ingen ender med at betale dobbelt for elafgiften.

Balancetarif for forbrug: Dette er en tarif, der går til Energinet. Prisen er pr. kWh. Din betaling dækker de administrative omkostninger, som Energinet har i forbindelse med at håndtere udbud og efterspørgsel af strøm på elnettet, balancemarkedet, samt afregning af balanceansvarlige aktører.

Systemtarif: Dette er også en tarif, der går til Energinet. Prisen er pr. kWh. Din betaling dækker Energinets omkostninger forbundet med forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.

Transmissionsnettarif: Dette er endnu en tarif, der går til Energinet. Prisen er pr. kWh. Din betaling dækker de omkostninger, som Energinet har ved drift og vedligeholdelse af det overordnede elnet og vores forbindelser til udlandet.

Moms: Der bliver pålagt moms på 25 procent for alle de ovenstående udgifter.

Gebyrer: Du bliver opkrævet et gebyr, hvis du har bestilt en serviceydelse. Din betaling går til dit netselskab, som udfører den specifikke opgave. Priserne er normalt ens rundt omkring i landet, men de kan variere. De fastsættes af det enkelte selskab. Eksempler på services kan være en tilslutning eller en afbrydelse af din måler, en nedtagning af din måler eller en målerundersøgelse på et akkrediteret laboratorium, hvor det konkluderes, at intet er galt med den.

Det er kun posterne rent forbrug og abonnement, som er til forhandling. Hvis du ønsker at spare penge på din elregning, så er dette altså i første omgang kun muligt på den del, der går til dit elselskab og vedrører dit egentlige elforbrug. Du kan ikke spare på transporten af strøm, da du, uanset hvem dit elselskab er, betaler til det samme netselskab, som ejer kabler og master i området, hvor du bor. Du kan heller ikke spare på afgifter og tariffer til staten, som er ens overalt i landet.

Det første skridt til en billigere elregning vil derfor være at vælge en elaftale, som passer til dine behov. Derefter kan du spare på dit elforbrug ved at omlægge dine vaner. Har du en aftale med variabel pris, så kan du desuden tilrettelægge dele af dit tungere forbrug efter de mest gunstige tidspunkter på døgnet. Det kan alt sammen føre til en pæn årlig besparelse, der kan mærkes i budgettet.