ELPRISER

ALT OM ELPRISER

Elprisen er den del af din samlede elregning, som går til selve strømmen. Foruden dette dækker din elregning over transport af strømmen til din bolig, afgifter til staten, offentlige forpligtelser samt moms.

Som forbruger bestemmer du selv, hvem du vil have som elselskab. Hvis du er på udkig efter en billigere løsning, så kan du derfor altid vælge, hvem du vil købe strømmen til din bolig fra.

KORT OM ELREGNINGEN

Uanset hvilket elselskab du har, så får du én samlet elregning. Dit elselskab opkræver nemlig penge på vegne af dit netselskab og staten.

Grunden til det er, at det skal være nemt for forbrugeren.

Udover selve strømmen og et eventuelt abonnement, som danner elselskabets grundlag for indtjening, viderefaktureres afgifter og tariffer fra netselskabet og staten uden tillæg. Denne del af din elregning vil altid være ens, uanset hvem du har valgt som dit elselskab.

2 elregninger blev til 1
Tidligere fik du elregningen fra dit elselskab, og en særskilt fra dit netselskab.

ELPRISEN BEVÆGER SIG

Elselskaberne køber den strøm, som de videresælger til forbrugerne, på Nord Pool. Det er en såkaldt elbørs, som forsyner 80 procent af det nordiske marked med strøm. Strøm er en børsvare på lige fod med f.eks. olie og stål. Det er dog en markant forskel, at man endnu ikke rigtigt kan lagre strøm. På denne baggrund skal udbud og efterspørgsel hele tiden modsvare hinanden.

En tommelfingerregel er, at når forbruget er højt, så stiger elprisen, og når forbruget er lavt, så falder elprisen. Det er dog ikke kun vores samlede strømforbrug, der bestemmer markedsprisen. Faktorer som f.eks. vejr og årstiden spiller også ind, da produktionen af strøm påvirkes af dette.

HVAD BETYDER SPOTPRIS

Nord Pool fastlægger indkøbsprisen på strøm time for time en dag ud i fremtiden. Dette betyder, at du over middag kan se, hvordan spotprisen er fastsat for i morgen.

Der kan være forskel på spotprisen i det østlige og det vestlige Danmark. Grunden til dette er, at Vestdanmark (DK1) er forbundet med Norge, hvorimod Østdanmark (DK2) er forbundet med Sverige. Man har siden forbundet Øst- og Vestdanmark for at gøre forskellen i pris mindre, men de er stadigvæk ikke altid helt ens.

Man ser ofte, at øst er en smule dyrere. Du tilhører DK1 (Vestdanmark), når du har adresse i et postnummer mellem 5000-9999, og du tilhører omvendt DK2 (Østdanmark), når du har adresse i et postnummer mellem 0-4999.

AKTIVE ELFORBRUGERE SPARER PÅ ELPRISEN

De fleste har formentlig haft en elaftale med en fast elpris på et tidspunkt. Måske har du det stadig. Denne slags aftaler var normen med de gammeldags elmålere, der kun blev aflæst en gang pr. år. Senest ved udgangen af 2020 havde alle i Danmark dog fået sat en såkaldt smart elmåler op i deres bolig. Disse elmålere er digitale og laver dermed en aflæsning automatisk hver time.

Med de smarte elmålere begyndte flere elselskaber at tilbyde elaftaler med en variabel elpris. Her er ideen, når elprisen svinger hver time, mens ens reelle forbrug bliver aflæst for hver time, at man som forbruger kan blive afregnet ud fra sit faktiske forbrug til den faktiske timepris.

Som en såkaldt aktiv forbruger vil man altså kunne spare penge på sin elregning ved at tilrettelægge tungere forbrug efter de billigste tidspunkter af dagen.

Det kunne f.eks. være vaskemaskinen, men der begynder især at være noget at spare, hvis man har elbil eller elvarme. Det er ikke alle, som kan rykke ved så meget, eller som er interesserede i muligheden, men den findes nu om dage.

Elprisen svinger time for time
Hvis du har en variabel elpris, svinger den time for time – har du en fast, svinger den naturligvis ikke.

FAST OG VARIABEL ELPRIS

Forsyningstilsynet, den offentlige myndighed og regulator på elmarkedet, laver hvert år en rapport, hvor alle selskaber og produkter, der er tilgængelige, bliver gennemgået og holdt op mod hinanden.

Konklusionen i den såkaldte prisundersøgelse har de sidste par år været, at en variabel prisaftale er en tand billigere end en fast prisaftale.

Hvis man vil spare lidt på sin årlige elregning, så har vejen frem altså været som aktiv forbruger med en variabel aftale. Hvis man omvendt ønsker mere stabilitet i forhold til budgettet, ved at betale det samme beløb for alt strøm, man bruger, upåagtet hvordan spotprisen udvikler sig, bør man vælge en fast aftale.

Her skal det med, at elselskaber, som tilbyder fast pris, sætter den ud fra en forventning om, hvordan spotprisen kommer til at udvikle sig. Det vil nemlig medføre et tab, hvis de ender med at sælge strømmen billigere til deres kunder, end hvad de selv køber den for på elbørsen.

Variabel vs. fast elpris
Den variable elpris svinger, hvor den faste forbliver

ELPRISERNE ER STIGENDE

Desværre er spotpriserne blevet markant højere gennem det sidste års tid. Udviklingen på elbørsen er kompleks, men der har været flere forskellige faktorer i spil på det sidste.

Til kontekst er det værd at få med, at strømmen var exceptionelt billig i 2020, hvor en gennemsnitlig kWh-time kostede omkring 25 øre. Det niveau er vi langt fra nu. Hvis man sammenligner dette med en gennemsnitlig kWh-time i 2021, så var prisen oppe omkring 82 øre.

Selve strømmen var altså blevet mere end tre gange dyrere på blot et år. Denne stigning er fortsat i de første måneder af 2022, hvor en gennemsnitlig kWh-time er oppe over en krone.

Overordnet set skyldes dette, at efterspørgslen er stigende, mens udbuddet omvendt er faldende. Som led i den grønne omstilling kommer der flere elbiler til landet, mens det samtidig er blevet bestemt, at de gammeldags fyr, mange har i deres hjem, skal udfases frem mod 2030.

Desuden er man også i gang med at udfase kulkraftværkerne, da man ønsker, at de skal erstattes af diverse vedvarende energikilder. Dette er mere generelle tendenser, men en anden betydende faktor for den kedelige udvikling var, at vindmøller rundt omkring i landet simpelthen producerede mindre strøm oven på sommeren i 2021, da vi havde mindre vind end ventet.

EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER

Foruden vejr og årstider kan geografiske og politiske forhold samtidig spille ind. Det ser vi netop nu, med udbruddet af krig i Ukraine, hvor prisen på naturgas eksploderer som en følge af det anspændte forhold mellem Europa og Rusland. Det er normalt sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, som dikterer prisniveauet på alt andet strøm, der er tilgængeligt på det internationale marked.

Vi oplevede allerede en stor stigning i prisen på naturgas i efteråret 2021, hvor Rusland skruede ned for deres leverance til Europa, men med alle sanktionerne, som Vesten har indført pga. den nuværende krig, kan den nuværende situation fortsætte i lang tid, hvis priserne ikke endda stiger yderligere. Vores lagre er nemlig allerede pressede pga. stor efterspørgsel på naturgas siden sidste sommer.

RÅD TIL ELFORBRUGEREN

Selvom elforbrugere oplever store prisstigninger for tiden, så er det alle dem, som har et fyr derhjemme, der bliver ramt hårdest på nuværende tidspunkt. Prisen på naturgas er ikke blot steget med det dobbelte, hvis man sammenligner med el. Varmepumper er samtidig langt mere effektive end de gamle fyr.

Vi bevæger os dog i en retning, hvor det forventes, at vores elforbrug vil stige. Inden krigen i Ukraine var eksperternes vurdering, at al energi ville blive dyrere de næste 10 år. De forventede dog, at den udvikling, som vi så i 2021, ville stoppe, så markedet stabiliserede sig, før de gradvise stigninger, som man forudså for det næste årti, ville begynde.

Det er ikke sikkert, at det kommer til at forholde sig sådan mere. Det er på ingen måde udelukket, at vi kommer til at skulle betale mere for alt vores energi end nogensinde før. Dette betyder dog samtidig, at det er blevet mere relevant at tage stilling til sine behov end tidligere.

Naturligvis sætter flere ting som økonomi og familie nogle begrænsninger for, hvor drastiske ændringer man kan lave i hverdagen, men et område, som man nemt kan lægge ud med, er at se på, hvilken elaftale man har.