ELREGNING

ALT OM ELREGNINGER

Her er du: Start » Artikler » Elregning » Alt om elregninger

Når du bruger el, koster det penge, og det betaler du over din elregning. Tidligere blev din elregning sendt med posten, men i dag sker det digitalt, og de fleste ser eller tjekker den sjældent.

Der er især en god grund til at tjekke elprisen på sin elregning, og det er, at uanset hvilket elselskab man vælger, er det kun elprisen der ændres.

Naturligvis bliver logo og design også anderledes, men for dig som elforbruger, er det kun størrelsen på elregning, der har betydning.

Skifter du elselskab, kan du opnå en billigere elregning, og netop fordi at det kun er prisen der ændres, er det en ret fornuftig ide.

Husk på, at du skal bruge og betale for el resten af dit liv, så set over tid kan besparelserne blive økonomisk fornuftige.


HVORFOR ER MIN ELREGNING SÅ HØJ?

Der kan være flere årsager til, at din elregning er blevet så høj, men i løbet af 2022 er elpriserne eksploderet, hvilket med stor sandsynlighed har påvirket din elregning.

Ser man på elpriserne i første kvartal 2022, lå en gennemsnitlig elregning på 3.228 kr., hvor denne i første kvartal 2021 lå på 3.856 kr.  En gennemsnitligt elregning er dermed blevet 628 kroner i kvartalet, hvis man sammenligner med året inden.

Det skal selvfølgelig understreges, at der kan være flere årsager til, at din elregning er blevet højere.

Bruger du mere el, eksempelvis grundet køb af en elbil, vil det have en påvirkning på din elregning.

En højere elregning kan også skyldes, at din afregningsperiode er blevet længere, men de højere elpriser kan mærkes på de flestes elregninger – det er der dog heldigvis råd for.

Det nemmeste er, at du skifter til det billigste elselskab, hvilket Elbot gerne hjælper dig gratis med. Læs alt om Elbot her »

Når du bruger el, koster det penge, og det betaler du over din elregning.

HVORDAN FÅR JEG EN LAVERE ELREGNING?

Der er grundlæggende 2 metoder, hvis du vil have en lavere elregning, hvilket vi gennemgår herunder.

1. BRUG MINDRE EL

Den billigste el er den, der ikke bliver brugt. Det er også den grønneste, og derfor er vores første og bedste råd altid, at du bruger mindre el.

Det vil have en direkte indflydelse på din elregning, hvis du sænker dit elforbrug, og hvis du ikke i forvejen er gået op i at spare, kan du i følge Sparenergi.dk nemt spare 1.000 til 1.500 kWh fra.

2. UNDGÅ DYR EL

Der er stor forskel på elpriserne blandt elselskaber, og hvis du gerne vil have en lavere elregning, gælder det om at skifte elselskab, hver gang du kan spare penge.

Vi anbefaler, at du udnytter elselskabernes introtilbud – læs mere om disse i vores artikel: hvad er et introtilbud?

Igennem 2021 kunne du spare omkring 25 % på din elregning, og i løbet af 2021 er besparelserne helt oppe omkring 35 %.

Tilmelder du dig Elbot, får du hjælp til at undgå dyr el, og det er endda 100 % gratis.

HVAD DÆKKER MIN ELREGNING OVER?

Som elforbruger modtager du én samlet elregning fra dit elselskab. Dit elselskab afregner nemlig på vegne af netselskabet, Energinet og staten.

Tidligere modtog du en elregning, der dækkede elprisen og et elabonnement til elselskabet, og en sekundær elregning for transport og afgifter fra netselskabet.

Denne løsning gik man væk fra i 2016 med elmarkedsreformen, der, udover at skulle fremme konkurrencen på elmarkedet og øge forbrugerbeskyttelse, havde til formål at gøre tingene mindre indviklede for dig som elforbruger.

2 elregninger blev til 1
Tidligere fik du elregningen fra dit elselskab, og en særskilt fra dit netselskab.

Hovedparten af din elregning består altså af afgifter og tariffer, som vil være ens, uanset hvor du er elkunde henne. Disse dele ligger nemlig udenfor konkurrence.

Det er kun din elpris og det eventuelle elabonnement, som er til forhandling. Det er disse dele af elregningen, som giver elselskaberne mulighed for at skabe indtjening, og gør, at prisen på de forskellige elaftaler på markedet varierer.

Der findes ingen aftale, som er optimal for enhver, men det er her, du skal starte, hvis du gerne vil spare lidt på elregningen.

Ønsker du hjælp, hjælper Elbot dig gerne gratis. Tilmeld dig Elbot her »

HVEM BETALER JEG TIL PÅ ELREGNINGEN?

Det er dit elselskab, der laver din elregning, hvilket sker automatisk og løbende på baggrund af dit elforbrug.

Dit elselskab opkræver dig for alt, som har at gøre med dit elforbrug. Udover selve den el, du bruger, afregnes du også for transport af strømmen til din bolig samt en række faste afgifter og tariffer. Disse betaler du til dit elselskab, men sendes direkte videre til dit netselskab, og staten i form af skatter og afgifter.

ELSELSKABET

Den del, der går til dit elselskab udgør ca. 17 procent og dækker over dit egentlige elforbrug.

Du betaler for selve strømmen, som du bruger, enten med en fast eller en variabel kWh-pris.

Desuden har de fleste elselskaber et månedligt abonnement, der er en fast pris, som du betaler for at være kunde, uafhængig af dit elforbrugs størrelse.

Der findes flere elselskaber, som tilbyder produkter uden abonnement, eller med et meget billigt et, men til gengæld har et tillæg på X øre pr. kWh, som du bruger.

NETSELSKABET

Den del, der går til dit netselskab udgør ca. 18 procent.

Den dækker over et månedligt netabonnement, der er en fast pris, som du betaler for at bruge elnettet, uafhængig af dit elforbrugs størrelse, samt en fast pris pr. kWh for at få strømmen, som du bruger, transporteret til din bolig.

Netselskabet ejer kabler og master i området, hvor du bor. De anvender din betaling til at drive, vedligeholde og udvikle elnettet.

AFGIFTER, TARIFFER OG MOMS

Denne del udgør ca. 65 procent og dækker diverse faste udgifter, som alle forbrugere i Danmark opkræves.

Elafgiften er den største afgift på elregningen. Den opkræves på vegne af staten, så vi kan skrue ned for vores brug af fossile brændstoffer og dermed vores samlede CO2-udslip.

Udover dette opkræves du for en række tariffer på vegne af Energinet, som overordnet set har til opgave at sikre, at alle forbrugere har strøm i deres hjem. Der betales desuden moms for alle ovenstående udgifter.

HVAD INDEHOLDER MIN ELREGNING?

Hvis du gerne vil forstå, hvad de forskellige poster på din elregning dækker over, så kan du finde en forklaring på dem herunder.

Der kan være lidt forskel på, hvad dit elselskab kalder posterne, men uanset hvor du er elkunde, så opkræves du altid for selve elprisen, transport og en række faste afgifter og tariffer.

Elpris: Den pris som du betaler for selve strømmen. Prisen er pr. kWh. Den kan enten være fast eller variabel. Den fastsættes af dit elselskab, som du køber strømmen fra.

El abonnement: Den pris som du betaler for at være kunde hos elselskabet. Prisen ligger fast hver måned og er uafhængig af dit elforbrug. Den fastsættes af dit elselskab og kan være meget forskellig fra elaftale til elaftale.

HER KAN DU SPARE PENGE

Det er de første 2 poster, dem du ser ovenfor, der er til forhandling. Hvis du ønsker at spare penge på din elregning, så er det muligt på den del, der går til dit elselskab og vedrører dit egentlige elforbrug.

Du kan ikke spare på transporten af strøm, da du, uanset hvem dit elselskab er, betaler til det samme netselskab, som ejer kabler og master i området, hvor du bor. Du kan heller ikke spare på afgifter og tariffer til staten, som er ens overalt i landet.

Det første skridt til en billigere elregning vil derfor være, at skifte til det billigste elselskab, og når det ikke længere er billigst, skifter du videre. Dernæst kan du spare på dit elforbrug, hvis du har mulighed for at omlægge dine vaner.

Elbot er en digital elmægler, det hjælper dig med at skifte elselskab, hver gang du kan spare penge - 100 % gratis!

Læs mere om Elbot her »

Nettarif: Den pris som du betaler for at få strømmen, som du bruger, transporteret frem til din bolig. Prisen er pr. kWh. Den fastsættes af dit netselskab, som ejer alle kabler og master i området, hvor du bor. Din betaling dækker de omkostninger, som dit netselskab har med at drive, vedligeholde og udvikle elnettet, som strømmen ledes igennem.

Netabonnement: Den pris som du betaler for at være kunde hos dit netselskab. Prisen ligger fast hver måned og er uafhængig af dit elforbrug. Den fastsættes af dit netselskab og er ikke til forhandling. Du opkræves netabonnement for at kunne bruge elnettet. Din betaling dækker de omkostninger, som dit netselskab har i forbindelse med aflæsning af dit elforbrug.

Elafgift: Dette er en lovpligtig afgift, der går til staten. Prisen er pr. kWh. Den fastsættes hvert år. Alle betaler den samme takst. Formålet med at opkræve elafgift er, at vi både nationalt og globalt skal skrue ned for vores brug af fossile brændstoffer og derigennem vores samlede CO2-udslip.

Reduceret elafgift: Hvis du har elvarme, så bør du være berettiget til en nedsat pris på elafgiften. Med elvarme derhjemme bliver du opkrævet en reduceret takst på den del af dit årlige forbrug, som overstiger 4000 kWh.

Negativ reduceret elafgift: Når du har elvarme og er berettiget til den nedsatte pris på elafgiften, så bliver du faktisk afregnet for både elafgift og reduceret elafgift på de første 4000 kWh af dit årsforbrug. Det er naturligvis ikke meningen, så man har oprettet endnu en takst, som laver en modregning og dermed sørger for, at ingen ender med at betale dobbelt for elafgiften.

Balancetarif for forbrug: Dette er en tarif, der går til Energinet. Prisen er pr. kWh. Din betaling dækker de administrative omkostninger, som Energinet har i forbindelse med at håndtere udbud og efterspørgsel af strøm på elnettet, balancemarkedet, samt afregning af balanceansvarlige aktører.

Systemtarif: Dette er også en tarif, der går til Energinet. Prisen er pr. kWh. Din betaling dækker Energinets omkostninger forbundet med forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.

Transmissionsnettarif: Dette er endnu en tarif, der går til Energinet. Prisen er pr. kWh. Din betaling dækker de omkostninger, som Energinet har ved drift og vedligeholdelse af det overordnede elnet og vores forbindelser til udlandet.

Gebyrer: Du bliver opkrævet et gebyr, hvis du har bestilt en serviceydelse. Din betaling går til dit netselskab, som udfører den specifikke opgave. Priserne er normalt ens rundt omkring i landet, men de kan variere. De fastsættes af det enkelte netselskab. Eksempler på services kan være en tilslutning eller en afbrydelse af din måler, en nedtagning af din måler eller en målerundersøgelse på et akkrediteret laboratorium, hvor det konkluderes, at intet er galt med den.

Moms: Der bliver pålagt moms på 25 procent for alle de ovenstående udgifter.

HVILKET ELSELSKAB HAR JEG?

Er du i tvivl om hvilket elselskab du har, kan du tjekke din Betalingsservice.

Her betaler de fleste deres elregning, men hvis ikke det hjælper kan du kontakte Energinet, der kan oplyse dig dit elselskab.

Det er deres afdeling Datahub Support, der kan fortælle dig, hvilket elselskab du har.

DataHub Support
E-mail: Datahub@energinet.dk
Tlf: +45 70 22 28 10

HVOR KAN JEG FINDE MIN ELREGNING?

Det er de færreste elselskaber, der fremsender elregningen automatisk til dig. Hvem ved hvorfor, men vores bud er, at de helst ikke ønsker at øge din opmærksom omkring din betaling og risikere at gøre dig aktiv.

Lang de fleste elselskaber tilbyder i stedet, at du kan se din elregning, hvis du logger ind på deres hjemmeside.

Her er flere også begyndt at give dig mulighed for at overvåge dit elforbrug time for time, hvilket kan være nyttigt, hvis du har en variabel elaftale.

Læs alt om elaftaler »

HVORNÅR BETALER MAN SIN ELREGNING?

Inden at vi alle fik timeaflæste elmålere, var det standarden at betale kvartalsvist aconto.

I dag er flere og flere elselskaber begyndt at opkræve månedligt aconto, og vi tror, at opkrævningen i fremtiden vil ændres til løbende betaling efter faktisk forbrug.

HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE BETALER MIN ELREGNING?

Hvis du af årsager ikke kan betale din elregning, starter der den samme proces, uanset hvilket elselskab du er kunde hos.

Først og fremmest vil vi anbefale, at du kontakter dit elselskab, hvis ikke du kan betale din elregning. Det kan være, at de er til at lave en afdragsordning med, der er passende for jer begge.

Er du der, hvor du slet ikke kan betale noget af din elregning, starter følgende proces:

  1. Betalingspåmindelse (Rykker 1).
  2. Rykkerskrivelse (Rykker 2).
  3. Inkassomeddelelse (Rykker 3).
  4. Aftalen ophæves (Lukkemeddelelse).
  5. Genåbning af strøm.

Skriv en kommentar