ELPRODUKT

ALT OM ELPRODUKTER

Her er du: Start » Artikler » Elprodukt

Når du sammenligner elselskaber, er det ene og alene deres elpriser, der er værd at sammenligne. For selvom nogle elprodukter virker grønnere end andre, påvirker valget ikke den el, du får ud af stikkontakten.

El er nemlig el, og om du vælger el produceret på vind, vand, sol eller atomkraft, er der ingen elselskaber, der kan sende en bestemt slags el videre til dig.

Så uanset hvilket elprodukt du vælger, får du din el fra Danmarks samlede elproduktion, der er bygget på mange forskellige produktionsformer, og den bliver ikke påvirket af, at du vælger det ene frem for det andet.


HVAD ER ET ELPRODUKT?

Et elprodukt er det, du vælger, når du skifter elselskab. Skærer man alt overflødigt fra, er de mange forskellige elprodukter ens: nemlig el af libitum i dine stikkontakter, og det påvirkes ikke af, hvilket elselskab du vælger.

De elprodukter elselskaber tilbyder, adskiller sig som udgangspunkt i, om du støtter den grønne omstilling via certificering eller donation, men effekten er sjælden og tvivlsom.

Der er også elselskaber, der har forskellige elprodukter ift. den elpris, du kan vælge, men det ser vi bort fra her i artiklen.

Vil du læse mere om de forskellige slags elpriser, elselskaber tilbyder, kan du læse alt om elpriser her.

Sidst er det vigtigt at understrege, at uanset hvad elselskabet kalder sine elprodukter, og hvilket et af dem du vælger, ja så forbliver din vare 100 % ens.

FINDES DER GRØNNE ELPRODUKTER?

Ja, der findes grønne elprodukter, men effekten er yderst tvivlsom – hvis du spørger os, og især hvis du vælger dem, der er mest udbredt.

Elselskaber er ret kreative, når det kommer til deres elprodukter. De, der bliver solgt som værende klimavenlige eller grønne, er det meget sjældent. 

De mest udbredte er dem, der er baseret på indkøb af certifikater. De giver dig en grøn følelse, men skaber ingen grøn effekt.

Ønsker du at skabe en forskel via dit elforbrug, vil vores råd til dig være, at:

SÆNK DIT ELFORBRUG

Der kommer et tidspunkt, hvor vi har en elproduktion, der er baseret 100 % på vedvarende energi, men der er vi ikke endnu.

Derfor kan du spare på din CO2-udledning, hvis du sparer på dit elforbrug.

Det er både god økonomi for dig, da din elregning dermed formindskes, men det har også en direkte påvirkning på, hvor meget CO2 der udledes af dit elforbrug.

FLYT DIT ELFORBRUG

Vi har heldigvis i dag en høj andel af vedvarende energi i vores energisystem, men produktionen er ikke konstant, hvorfor det er vigtigt, at vi forbruger el, når der produceres grønt.

Det er ikke nemt, da meget af dit elforbrug ikke kan flyttes, men har du eksempelvis en elbil, kan du vælge at oplade, når elproduktionen er grønnest.

Det samme gælder mindre forbrugsenheder såsom vaskemaskinen, opvaskemaskinen og tørretumbleren.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at du kan se, hvornår vores elproduktion er grøn. Til det kan vi anbefale ElectricityMaps app, der giver dig adgang til netop den information.

STØT VIA DIT ELFORBRUG

Du kan vælge elprodukter, der støtter initiativer, der sætter skub i den grønne omstilling, men vores erfaring er, at det sjældent gavner.

Derfor er vores anbefaling, at du i stedet vælger det billigste elprodukt, og sparer de penge, der kan spares, og selv vælger at støtte et initiativ, der sætter skub i den grønne omstilling.

HVAD ER ET GRØNT ELPRODUKT?

I 2020 udgav Forbrugerombudsmanden et sæt retningslinjer omkring brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm. Retningslinjerne består af en mærkningsordning, der har to kategorier, der markeres med hhv. ét og to grønne blade.

Du finder deres udmelding her og du kan læse hele deres sæt retningslinjer her

KATEGORI 1

Elprodukter der findes i den første kategori, er baseret 100 % på vedvarende energikilder via såkaldte certifikater, og har yderligere klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt. Disse skal være tiltag, der kan dokumenteres, at udledningen af CO2 reduceres ift. den energi, der forbruges.

Elprodukter i kategori 2 defineres ved, at der købes 100 % vedvarende energi via certifikater, og som har en yderligere klimaeffekt.

KATEGORI 2

Elprodukter der findes i den anden kategori, er baseret 100 % på vedvarende energikilder via såkaldte certifikater, men de har ikke yderligere klimatiltag. Denne slags elprodukter må gerne bruge klimamæssige udsagn, men i markedsføringen af dem, skal elselskabet oplyse, at produktet er i kategori 2.

Elprodukter i kategori 1 defineres ved, at der købes 100 % vedvarende energi via certifikater, og som ikke har en yderligere klimaeffekt.

Du kan læse mere om mærkningsordningen hos Forbrugerombudsmanden her.

Vi vil samtidig anbefale, at du læser den artikel som Rådet for Grøn omstilling har skrevet. Den finder du her, der stiller sig kritisk overfor kategorierne.

HVILKET ELPRODUKT SKAL JEG VÆLGE?

Det skal ikke lyde som om, at vi ikke ønsker, at du støtter den grønne omstilling, men vi anbefaler ikke, at du gør det igennem dit valg af elprodukt. Vi vil hellere anbefale, at du vælger det billigste elprodukt, og benytter din besparelse til at støtte den grønne omstilling direkte via ordninger såsom ClimeworksAtmosfair eller Climaider.

Det kan være svært at gennemskue, hvilket elprodukt der er billigst, men der findes en del introtilbud blandt elselskaber, der er billige igennem en kort periode, hvorefter de stiger i pris. Tricket er derfor, at du skifter til det billigste elprodukt, og når det ikke længere er billigst, så skifter du videre igen.

Har du brug for hjælp til at finde det billigste elprodukt, kan du få hjælp af en elmægler – læs mere om de forskellige elmæglere her.

HVILKE ELPRODUKTER FINDES DER?

Som vi har været inde på tidligere, er der ikke forskel på el, og dermed er der heller ikke forskel på elprodukter, men der findes alligevel forskellige slags, du kan vælge i blandt.

Overordnet set kan man opdele elprodukter i de, der markedsføres grønne, og de der ikke markedsføres grønne. Dem der ikke markedsføres grønne, markedsføres typisk på elprisen, og her gælder det selvfølgelig om, at du vælger det billigste.

Dem der markedsføres som værende grønne, er opdelt i 2 kategorier: kategori 1 indeholder de, der er uden yderligere klimatiltag, hvor dem i kategori 2 har yderligere klimatiltag – begge er baseret 100 % på vedvarende energikilder via såkaldte certifikater.

HVORDAN SPARER JEG MEST?

Der er store prisforskelle på el. Tager du et tjek på www.elpris.dk, hvorpå alle elselskaber skal offentliggøre deres elpriser, kan du se, at der kan være mere end 50 % at spare, hvis du vælger det billigste fremfor det dyreste elprodukt.

Du kan spare mere end 50 % på elprisen, hvis du vælger det billigste fremfor det dyreste.

Du kan derfor spare flest penge ved, at du vælger det billigste elprodukt, og når det ikke længere er billigst, skal du skifte videre.

Det kan være besværligt at finde det billigste, og det kan være lige så besværligt at skifte elselskab. Til det kan du få hjælp af Elbot. Elbot er en digital elmægler, der hjælper dig med at skifte elselskab, hver gang du kan spare penge.

Kom i gang med Elbot her.

Skriv en kommentar