ELPRISER

ALT OM ELPRISER

Her er du: Start » Artikler » Elpriser

Elpriser er et kompliceret emne, medmindre du ved, hvordan det udnytter dem. Og det er vigtig viden, for du bruger el hver dag, hvilket du fortsætter med at gøre resten af dit liv.

El koster penge, og jo bedre du er til at udnytte elpriserne, des mindre skal du betale.

Alt hvad du skal vide omkring elpriser, finder du her på siden – opstår der spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar nederst på siden. God læselyst!


KORT OM ELPRISER

Uanset hvilket elselskab du har, får du én samlet elregning, der dækker over selve elpriser, skatter og afgifter. Dit elselskab opkræver nemlig penge på vegne af dit netselskab og staten.

Grunden til det er, at det skal være nemt for dig som elforbruger.

Udover selve elprisen og et eventuelt abonnement, der danner grundlag for elselskabets indtjening, viderefaktureres skatter, afgifter og tariffer fra netselskabet og staten uden tillæg.

Denne del af din elregning vil altid være ens, uanset hvem du har valgt som dit elselskab.

HVORDAN BEREGNES ELPRISER?

Elprisen kan beregnes som værende den samlede elpris du betaler, hvilket vil sige inkl. skatter og afgifter, eller det kan være den del af elprisen du betaler uden skatter og afgifter (den rå elpris).

Fordi at skatter og afgifter er uændret, når du skifter elselskab, giver det oftest ikke mening, at sammenligne elselskaber på den samlede elpris.

Sammenligner du eksempelvis din samlede elpris med en fra den anden side af Storebælt, vil der være forskel, selvom den rå elpris er ens, fordi at skatter og afgifter varierer fra område til område.

Det giver et forkert sammenligningsgrundlag, og derfor er elprisen ikke den samlede elpris, men den rå, hvor skatter og afgifter er skåret fra.

Elprisen er den pris elselskaber betaler for deres el på elbørsen, der enten er fast eller variabel pris, og dertil skal du tilføje et eventuelt abonnement, elselskabet tilføjer elprisen.

OVERSIGT PÅ DE MÅNEDLIGE ELPRISER

Grafen ovenfor viser den månedlige elpris siden april 2018. Vi opdaterer grafen løbende, og status er, at sammenligner man april 2020 med april 2022 er elprisen steget 9 gange, og det kan mærkes på elregningen.

Ønsker du at gå i dybden med de månedlige elpriser, kan du se de månedlige elpriser her »

OVERSIGT OVER DE ÅRLIGE ELPRISER

Grafen ovenfor viser den årlige elpris siden 2007. Bemærk venligst, at 2022 endnu ikke er kendt, og derfor ikke med i vores graf.

De historiske elpriser har svinget mellem 20 til 60 øre/kWh, men i 2021 ramte de 81 øre/kWh og i 2022 forventes at eksplodere.

Ønsker du at gå i dybden med de årlige elpriser, kan du se de årlige elpriser her »

ELPRISER ER STIGENDE

Desværre er spotpriserne blevet markant højere gennem det sidste års tid. Udviklingen på elbørsen er kompleks, men der har været flere forskellige faktorer i spil på det sidste.

Til kontekst er det værd at få med, at strømmen var exceptionelt billig i 2020, hvor en gennemsnitlig kWh-time kostede omkring 25 øre. Det niveau er vi langt fra nu.

Hvis man sammenligner dette med en gennemsnitlig kWh-time i 2021, så var prisen oppe omkring 82 øre. Selve strømmen var altså blevet mere end tre gange dyrere på blot et år.

Denne stigning er fortsat i de første måneder af 2022, hvor en gennemsnitlig kWh-time er oppe over en krone.

Overordnet set skyldes dette, at efterspørgslen er stigende, mens udbuddet omvendt er faldende. Som led i den grønne omstilling kommer der flere elbiler til landet, mens det samtidig er blevet bestemt, at de gammeldags fyr, mange har i deres hjem, skal udfases frem mod 2030.

Desuden er man også i gang med at udfase kulkraftværkerne, da man ønsker, at de skal erstattes af diverse vedvarende energikilder. Dette er mere generelle tendenser, men en anden betydende faktor for den kedelige udvikling var, at vindmøller rundt omkring i landet simpelthen producerede mindre strøm oven på sommeren i 2021, da vi havde mindre vind end ventet.

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE MIN ELPRIS?

Du kan gøre 1 af 2 ting: enten kan du flytte dit forbrug, eller også kan du skifte elselskab, men junglen af elselskaber er for de fleste uoverskuelig, og ikke til at komme igennem. Det gør, at langt de færreste skifter elselskab, og derfor betaler overpris. Godt for elselskaberne, mindre godt for dig.

Det komiske er, at alle elselskaber sælger præcis den samme el, så selvom at junglen af elselskaber føles kompleks, er den super enkelt. Du skal bare vælge det billigste.

FÅ ET OVERBLIK

Forsyningstilsynet har ansvaret for prisportalen www.elpris.dk, hvorpå alle danske elselskaber skal holde deres elpriser opdateret. Det er et godt sted at besøge, hvis du gerne vil få et overblik på elselskaber, og deres elprodukter.

HVAD KAN JEG SPARE PÅ MIN ELREGNING?

Din elregning består af flere forskellige poster, men dem du kan spare på, ved at skifte elselskab, er dit elabonnement og din elpris. Det er her dit elselskab tjener penge på at have dig som kunde, og du bør derfor tage et kig på netop de 2 posteringer.

ELABONNEMENT

Du betaler typisk et elabonnement til dit elselskab. Om det er dyrt eller billigt, afhænger af dit elforbrug, og om elselskabet også tjener penge på din elpris.

ELPRIS

Udover et elabonnement, betaler du oftest også en elpris. Den kan enten være med et tillæg til elselskabet, som så tjener penge, hver gang du bruger el, eller uden. Hvis den er uden, er dit elabonnement der, hvor dit elselskab tjener penge.

1 ELREGNING FREMFOR 2

Før i tiden blev din elregning opdelt i 2, når du skiftede elselskab. Den ene kom fra dit netselskab, den anden sendte dit elselskab. Sådan er det heldigvis ikke længere, da netselskabet nu sender deres opkrævning til elselskabet, som sender dig 1 samlet elregning.

EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHER

Foruden vejr og årstider kan geografiske og politiske forhold samtidig spille ind. Det ser vi netop nu, med udbruddet af krig i Ukraine, hvor prisen på naturgas eksploderer som en følge af det anspændte forhold mellem Europa og Rusland.

Det er normalt sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, som dikterer prisniveauet på alt andet strøm, der er tilgængeligt på det internationale marked.

Vi oplevede allerede en stor stigning i prisen på naturgas i efteråret 2021, hvor Rusland skruede ned for deres leverance til Europa, men med alle sanktionerne, som Vesten har indført pga. den nuværende krig, kan den nuværende situation fortsætte i lang tid, hvis priserne ikke endda stiger yderligere. Vores lagre er nemlig allerede pressede pga. stor efterspørgsel på naturgas siden sidste sommer.

RÅD TIL ELFORBRUGERE

Selvom elforbrugere oplever store prisstigninger for tiden, så er det alle dem, som har et fyr derhjemme, der bliver ramt hårdest på nuværende tidspunkt. Prisen på naturgas er ikke blot steget med det dobbelte, hvis man sammenligner med el.

Varmepumper er samtidig langt mere effektive end de gamle fyr. Vi bevæger os dog i en retning, hvor det forventes, at vores elforbrug vil stige.

Inden krigen i Ukraine var eksperternes vurdering, at al energi ville blive dyrere de næste 10 år. De forventede dog, at den udvikling, som vi så i 2021, ville stoppe, så markedet stabiliserede sig, før de gradvise stigninger, som man forudså for det næste årti, ville begynde.

Det er ikke sikkert, at det kommer til at forholde sig sådan mere. Det er på ingen måde udelukket, at vi kommer til at skulle betale mere for alt vores energi end nogensinde før.

Dette betyder dog samtidig, at det er blevet mere relevant at tage stilling til sine behov end tidligere.

Naturligvis sætter flere ting som økonomi og familie nogle begrænsninger for, hvor drastiske ændringer man kan lave i hverdagen, men et område, som man nemt kan lægge ud med, er at se på, hvilken elaftale man har, og hvordan hænger sammen med de aktuelle elpriser.

Det er en jungle at gennemskue elpriser, men vi har skrevet en artikel, der gør det nemt at se, hvordan du finder de billigste elpriser.

SÅDAN UDNYTTER DU ELPRISER

Selvom din elregning er svær at gennemskue, er det nemt, hvordan du gør den billig. Ønsker du det, er der 2 besparelser du kan hente.

Den ene er på elprisen samt elabonnement, som du kan mindske ved at skifte elselskab.

Det andet gælder dit elforbrug, som du kan sænke, hvorefter næsten alle poster på din elregning vil blive mindre.

Igennem de sidste par år, har du nemt kunne spare 15 – 20 % af din samlede elregning, hvis du løbende skiftede elselskab. Det har du kunne ved at være aktiv omkring din elaftale, og løbende skifte til det elselskab der tilbød den billigste pris.

Læs mere og forstå hvad introtilbud er her

De tilbud findes stadig, og vil nok altid gøre det. En ting er sikkert, og det er, at det altid vil være billigst, at være aktiv, og dyrest at være passiv, for der før eller siden altid vil være et bedre tilbud.

SPAR PENGE MED INTROPRISER

Mange elselskaber tilbyder en såkaldt intropris, hvor du får en pæn rabat på din elpris igennem en kort periode. Når denne periode er overstået, vil din elpris stige.

Hvor meget den stiger, er op til elselskabet, så det gælder om at holde sig aktiv og fortsætte med at skifte elselskab.

Elselskabet vil altså tabe penge på dig som kunde igennem den første tid. Det tab satser elselskabet selvfølgelig på at kunne indhente, når din intropris udløber, og din elpris stiger. Hvilket du naturligvis skal være opmærksom på.

FÅ HJÆLP AF EN ELMÆGLER

Fordi at elmarkedet er besværligt og uigennemsigtig, findes der elmæglere, der kan hjælpe dig med at komme sikkert igennem el junglen.

Her er det vigtigt at sikre, at den elmægler du benytter, rent faktisk varetager din interesse. Hvis ikke de varetager din interesse, kan det være, at de varetager elselskabernes interesse, hvor de muligvis tjener penge, når du skifter til elselskabet. Er det tilfældet, får du typisk ikke tilbudt de billigste priser.

Det er nemt at finde ud af, om elmægleren varetager din interesse eller ej. En god tommelfinger regel er, at elmægleren opnår provision fra et elselskab, hvis deres service er gratis, og så er det ikke din interesse, der bliver varetaget.

Tjener elmægleren ikke penge hos elselskaberne, men betaler du for deres service, bør du forvente, at du får tilbudt den billigste elpris.

Du kan også spørge din elmægler, når du får et tilbud, om der findes et billigere tilbud. Hvis svaret er ja, er situationen den, at det ikke den billigste pris, du får tilbudt, hvilket er vigtigt at være opmærksom på.

Elbot er en elmægler, der hjælper dig med at skifte elselskab, hver gang du kan spare penge. Vi tjener ikke penge blandt elselskaber, hvilket gør os uafhængige, og i stand til at varetage din interesse fremfor elselskabernes.

Medmindre at du virkelig finder el interessant (og har tjek på de mange begreber, som du faktisk får på plads her i artiklen), skal du benytte en elmægler, der varetager din interesse.

Læs alt om elmæglere her »

ELMARKEDET ER EN JUNGLE

Elmarkedet er fyldt med kreative elselskaber, indviklede elregninger, vildledende elsælgere, elmæglere, der enten varetager din eller elselskabers interesse, et hav af forskellige elprodukter og skiftende elpriser.

For de fleste komplet uoverskueligt, hvorfor 9 ud af 10 ikke skifter elselskab.

Det betyder, at du med stor sikkerhed er passiv, og derfor betaler overpris for el. Da en større grad af dit fremtidige forbrug vil overgå til el, er det en virkelig god fidus, at kunne gennemskue el junglen, så du kan undgå at betale overpris for el.

ER DER FORSKEL PÅ ELSELSKABER?

Den eneste forskel der er på elselskaber, er den elpris de opkræver. Selvfølgelig også logoet på de elregninger, de sender til dig, men ellers er der ikke forskel.

Elselskaberne vil helt sikkert påstå, at deres el er grønnere end andres, ellers deres kundeservice  er bedre, men deres grundprodukt, altså den el du køber, bliver ikke anderledes af, om du vælger elselskab A frem for elselskab B eller C.

Elprisen er den eneste forskel på elselskab A B og C, så du bør altid være kunde hos det billigste.

HVORDAN SAMMENLIGNER JEG ELPRISER?

På hjemmesiden www.elpris.dk kan du sammenligne elpriser, da alle landets elselskaber er forpligtet til at indberette dem dertil.

Hjemmesiden er styret af Forsyningstilsynet, der er uafhængige af elselskaberne, og som skal sikre, at elselskaberne indberette korrekt og løbende.

ELPRISER BEVÆGER SIG

Elselskaberne køber den strøm, som de videresælger til forbrugerne, på Nord Pool. Det er en såkaldt elbørs, som forsyner 80 procent af det nordiske marked med strøm. Strøm er en børsvare på lige fod med f.eks. olie og stål.

Det er dog en markant forskel, at man endnu ikke rigtigt kan lagre strøm. På denne baggrund skal udbud og efterspørgsel hele tiden modsvare hinanden.

En tommelfingerregel er, at når forbruget er højt, så stiger elprisen, og når forbruget er lavt, så falder elprisen. Det er dog ikke kun vores samlede strømforbrug, der bestemmer markedsprisen. Faktorer som f.eks. vejr og årstiden spiller også ind, da produktionen af strøm påvirkes af dette.

ELPRISER PÅ ELBØRSEN

Elbørsen Nord Pool er en klassisk børs, hvor den vare, der bliver handlet, er el. På elbørsen sælger nordiske elproducenter deres elproduktion videre til elselskaber, som i den sidste ende sælger den videre til dig.

Der foregår dog ikke en klassisk handel, hvor elselskabet får udleveret en fysisk mængde strøm. I stedet findes der en balanceansvarlig aktør, som sikrer, at elselskabets solgte mængde el, tilsvarer den mængde el deres kunder forbruger.

KAN ELPRISEN KOMME UNDER 0 ØRE/KWH?

Ja, det sker at elprisen er under 0 øre/kWh, men det er sjældent. Når det sker, får du således penge for at bruge el, men du skal stadig betale skatter og afgifter pr. forbrugt enhed.

Derfor bliver det ikke et plus på bunden af din elregning, så du skal ikke forbruge amok i troen om, at du så får en masse penge retur, for det sker desværre ikke.

HVAD BETYDER SPOTPRISEN?

Elbørsen Nord Pool fastlægger indkøbsprisen på strøm time for time en dag ud i fremtiden. Dette betyder, at du over middag kan se, hvordan spotprisen er fastsat for i morgen.

Der kan være forskel på spotprisen i det østlige og det vestlige Danmark. Grunden til dette er, at Vestdanmark (DK1) er forbundet med Norge, hvorimod Østdanmark (DK2) er forbundet med Sverige.

Man har siden forbundet Øst- og Vestdanmark for at gøre forskellen i pris mindre, men de er stadigvæk ikke altid helt ens. Man ser ofte, at øst er en smule dyrere.

Du tilhører DK1 (Vestdanmark), når du har adresse i et postnummer mellem 5000-9999, og du tilhører omvendt DK2 (Østdanmark), når du har adresse i et postnummer mellem 0-4999.

2 SLAGS KONTRAKTER

El er en børsvare ligesom korn, olie og stål, men der er en vigtig forskel: El kan ikke lagres, og derfor skal elproduktionen konstant modsvare elforbruget. Dette forhold mellem udbud og efterspørgsel ændrer sig konstant, hvilket afspejler sig i elprisen.

Den fastsættes en gang i timen, 24 timer frem, og derfor findes der 2 slags kontrakter på elbørsen.

SPOTMARKEDET (NUTID)

På spotmarkedet handles elprisen time for time til næste døgns forbrug.

Udviklingen i spotprisen afhænger især af vejrsituationen i Norge og Sverige, flydningsgraderne i de norske og svenske vandmagasiner og den danske vindproduktion.

Elproduktionen i Norge og Sverige er mest af alt baseret på vandkraft, og derfor vil spotpriserne være lave, når der er tale om vådår, mens elpriserne på spotmarkedet vil være høje, når der er tale om tørår.

Det er ikke muligt at have ens spotpriser i hele Norden, da vi har flaskehalse i elnettet. Derfor er spotmarkedet inddelt i særskilte prisområder, såsom Vestdanmark og Østdanmark.

TERMINSMARKEDET (FREMTID)

Terminsmarkedet er her, hvor der handles prissikringskontrakter. Disse slags kontrakter gør, at man kan sikre sig en fast fremtidig pris, og undgå de daglige prisudsving der ellers forekommer på spotmarkedet.

Priserne på terminsmarkedet påvirkes af, og fastsættes efter, forventninger til de fremtidige elpriser. Derfor er tidspunktet for indgåelse af en prissikringskontrakt afgørende for, hvilken pris der opnås.

HVILKE SLAGS ELPRISER FINDES DER?

For flest er det nok elprisen, der er sværest at gennemskue, når man sammenligner elselskaber. Overordnet set findes der 2 slags elaftaler, når man er privat, og ønsker at skifte elselskab. Den ene er med en fast elpris, hvor den anden er med en variabel elpris.

Lad os gå i dybden med de 2 slags elpriser.

FAST OG VARIABEL ELPRIS

Forsyningstilsynet, den offentlige myndighed og regulator på elmarkedet, laver hvert år en rapport, hvor alle selskaber og produkter, der er tilgængelige, bliver gennemgået og holdt op mod hinanden.

Konklusionen i den såkaldte prisundersøgelse har de sidste par år været, at en variabel prisaftale er en tand billigere end en fast prisaftale.

Hvis man vil spare lidt på sin årlige elregning, så har vejen frem altså været som aktiv forbruger med en variabel aftale.

Hvis man omvendt ønsker mere stabilitet i forhold til budgettet, ved at betale det samme beløb for alt strøm, man bruger, upåagtet hvordan spotprisen udvikler sig, bør man vælge en fast aftale.

Her skal det med, at elselskaber, som tilbyder fast pris, sætter den ud fra en forventning om, hvordan spotprisen kommer til at udvikle sig.

Det vil nemlig medføre et tab, hvis de ender med at sælge strømmen billigere til deres kunder, end hvad de selv køber den for på elbørsen.

HVAD ER EN FAST ELPRIS?

Med udgangspunkt i forventningerne til den fremtidige elpris, vil du af elselskaberne få tilbudt en fast elpris, der gør, at du kender din omkostning igennem en forudbestemt periode.

Falder markedsprisen mere end forventningen, det vil sige din faste pris, ja, så taber du i princippet penge, hvorimod hvis markedsprisen stiger mere end forventningen, ja, så vinder du i princippet penge.

FORDELEN VED EN FAST ELPRIS
  • Din pris er uændret, selvom elprisen stiger.
HVAD ER EN VARIABEL ELPRIS?

Vælger du en variabel elaftale, vil din elpris følge udviklingen på elbørsen. Det sker typisk med et tillæg til det elselskab, du laver elaftalen hos. Din elpris vil således falde, når markedsprisen falder, og omvendt, hvis den stiger, vil din elpris stige.

FORDELEN VED EN VARIABEL ELPRIS
  • Din pris bliver billigere, når elprisen falder.
HVAD ER EN FLEKSIBEL ELPRIS?

Typisk vil en variabel elpris være et gennemsnit af elprisen igennem den sidste måned/kvartal på elbørsen, men med de nye smarte elmålere, kan man faktisk blive afregnet time for time i forhold til de faktiske elpriser på elbørsen.

Det kaldes flexafregning, og er noget, som flere og flere elselskaber tilbyder.

FORDELEN VED EN FLEKSIBEL ELPRIS
  • Du kan spare penge på at flytte dit elforbrug.

HVILKEN ELPRIS ER BILLIGST?

Man kan aldrig på forhånd vide, hvilken elpris der kommer til at blive det billigste valg, så det gælder om at følge markedet og de aktuelle elpriser, så man hele tiden har et overblik.

ELPRISER TIME FOR TIME - HVAD BETYDER DET?

Før i tiden blev din elmåler aflæst 1 gang om året, hvorefter du enten skulle betale eller have penge tilbage fra dit elselskab. Det gjorde, at man som elforbruger ikke havde noget forhold til sit elforbrug, herunder hvornår el rent faktisk er billigt og grønt.

Det er historie, da man i EU har vedtaget, at 80 % af unionens elforbrugere skal have en intelligent elmåler installeret inden 2020.

FLEKSIBELT FORBRUG

I løbet af 2020 fik landets elnetselskaber installeret de sidste elmålere, der kan aflæse elforbruget time for time.

Det er nemlig blevet vedtaget, at vi, samt andre EU lande, skal have de bedste rammer for et fleksibelt elforbrug. Og hvorfor er det så lige, at vi skal have et fleksibelt elforbrug?

Det skal vi fordi, at med indførelsen af mere og mere vedvarende energi i vores elproduktion, bliver det endnu mere vigtigt, at vi bruger vores el, når elproduktionen rent faktisk er grøn.

FLEKSIBLE ELPRISER

Større virksomheder har længe haft smarte elmålere installeret, som har gjort dem i stand til at blive flexafregnet. Det vil sige, at elforbruget blev aflæst og afregnet mindst en gang i timen. Det er der nu flere og flere elselskaber, der tilbyder private, i takt med at de intelligente elmålere bliver udrullet.

På den måde skabes der et incitament til, at man som elforbruger flytter sit forbrug til de perioder, hvor prisen er lavest. Det er det ene af 2 vigtige parameter. Det andet er selvfølgelig, at man flytter sit elforbrug til de timer, hvor elproduktionen er grønnest.

AKTIVE ELFORBRUGERE UDNYTTER BILLIGE ELPRISER

De fleste har formentlig haft en elaftale med en fast elpris på et tidspunkt. Måske har du det stadig. Denne slags aftaler var normen med de gammeldags elmålere, der kun blev aflæst en gang pr. år.

Senest ved udgangen af 2020 havde alle i Danmark dog fået sat en såkaldt smart elmåler op i deres bolig. Disse elmålere er digitale og laver dermed en aflæsning automatisk hver time.

Med de smarte elmålere begyndte flere elselskaber at tilbyde elaftaler med en fleksibelt elpris.

Her er ideen, når elprisen svinger hver time, mens ens reelle forbrug bliver aflæst for hver time, at man som forbruger kan blive afregnet ud fra sit faktiske forbrug til den faktiske timepris.

Som en såkaldt aktiv forbruger vil man altså kunne spare penge på sin elregning ved at tilrettelægge tungere forbrug efter de billigste tidspunkter af dagen.

Det kunne f.eks. være vaskemaskinen, men der begynder især at være noget at spare, hvis man har elbil eller elvarme. Det er ikke alle, som kan rykke ved så meget, eller som er interesserede i muligheden, men den findes nu om dage.

Skriv en kommentar